Flowers

Pirotski ćilim se tka po strogo utvrđenim pravilima i ima zaštićenu geografsku oznaku porekla

Pirotski ćilim je slikovno pismo koje nosi poruku u slici putem šara za uspešnu saradnju, uspeh u poslu, slogu na svim poljima, neprolaznu lepotu duha i tela, daje snagu i energiju za početak novog. Štiti od negatvne energije sredine i ljudi i unosi radost u život.

Šare pirotskog ćilima predstavljaju zapis reči koje su prikazane u slici. Mudrost zapisanih reči u slikovno prikazanim šarama pirotskog ćilima verovatno su samo malobrojnima bile poznate.

Svaka šara originalnog pirotskog ćilima ima svoj vekovni simbol i značenje.

Skupština Opštine Pirot je 2002. godine izvršila zaštitu geografske oznake porekla imena „Pirotski ćilim“, po Elaboratu u kome su precizno definisani strogi kriterijumi za izradu originalnog pirotskog ćilima sa 95 šara i 122 elementa.

Damsko srce

proces izrade pirotskog ćilima

Venci

Đulovi na direci

Njeguške sovre

Njeguške sovre

Venci

Venci

Kondićeva šara

Prestolonaslednik

Sovre

Damsko srce

Venci

Razbacani đulovi

Bosanska šara

Đulovi na direci

Bombe

Sovre

Ruže

Gugutće na direci

Venci

Kuveri

Soveljća

Damsko srce

Mudrost zapisanih reči u slikovno prikazanim šarama

Kompozicija i simetrija šara u svakom primerku pirotskog ćilima radi se u skladu sa namenom ćilima

Potrebno je samo reći za koju priliku se želi, da li je osoba ženskog ili muškog roda, koju boju biste želeli da dominira i još po nešto? Sve ostalo je naš posao. Stručni tim će iskreirati šare i ornamente za ispunjenje Vaših želja i potreba

©damskosrce.com

Flowers